GEODEZJA NIERUCHOMOŚCI ZŁOTORYJA


Idź do treści

Menu główne:


Oferta


POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:

 • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej,
 • pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,
 • pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:
 • elektroenergetycznych
 • wodociągowych
 • kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
 • gazowych
 • telekomunikacyjnych i TV kablowych
 • ciepłowniczych
 • technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.
 • opracowywanie przestrzennych - numerycznych - modeli ukształtowania powierzchni terenu, sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej oraz analogowej.


EWIDENCJA GRUNTÓW I KSIĘGI WIECZYSTE:

 • sporządzanie doku­mentacji geodezyjnej do celów prawnych,
 • kompleksowa geodezyjna obsługa spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem nieruchomości, konsolidacja działek ewidencyjnych,
 • rozgraniczanie nieruchomości, wykonywane w trybie administracyjnym,
 • wznawianie znaków granicznych - okazania granic,
 • podziały nieruchomości,
 • podziały pod poszerzenia pasów drogowych,
 • prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)


GEODEZJA INŻYNIERYJNA:

 • kompleksowa geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego,
 • geodezyjne pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych,
 • pomiary specjalne dla potrzeb dróg kołowych, kolejowych, itp. oraz urządzeń na tych obiektach,
 • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli,
 • pomiary przemieszczeń podłoża, gruntu oraz wyznaczanie ich wartości,
 • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej oraz opracowywanie ich wyników.


OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO:

prowadzenie procesu inwestycyjnego w celu uzyskanie odpowiednich uzgodnień i opinii koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, WZiZT, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Strona Główna | O Firmie | Oferta | Nieruchomosci | Realizacje | Referencje | Galeria | Jak do nas trafic? | Polityka prywatnosci | Mapa witryny


copyright by KT | geogold@o2.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego